Omberg Runt är en löpartävling i terräng på 31 km runt Omberg i Östergötland. Du springer mestadels på

stigar och det är mycket kuperat.

Banan

Omberg Runt startar på ängen bredvid parkeringen vid Stocklycke på Omberg. Banan gör en kort liten rundning mot Oxbåset, tillbaka mot Stocklycke och sedan direkt upp på Hjässan. Därefter går den åter ner mot Stocklycke Hamn och ansluter till Östgötaleden. Den följer sedan leden större delen av loppet. Det finns bara en vätskekontroll och den är belägen vid stenindustrin i Borghamn. Se banprofil. Den totala stigningen är drygt 800 meter.

Begränsad service

Omberg Runt har begränsad service vilket innebär att man får sköta det mesta själv. Det finns en vätskekontroll med vatten och något att stoppa i munnen i Borghamn men alla deltagare uppmanas att ta med sig egen vätska och eventuell förtäring samt mobiltelefon och allt annat man kan tänkas behöva. 

Tidtagning och nummerlappar

Man får sin nummerlapp vid startområdet. Starten sker samtidigt för alla. Vid målgång sitter det tidtagare som man får sin sluttid av. En lista med samtliga deltagares tider kommer att läggas upp på hemsidan senast någon vecka efter loppet.

Hemsidan är skapad med